Tarieven Motor

Motor:

Intake: 90 minuten € 60,00
Losse rijles: 100 minuten € 80,00
Tussentijdse Toets: € 205,00
CBR AVD Examen: € 255,00
CBR AVB Examen: € 165,00
CBR Theorie Examen: € 50,00

Motor pakketten:

Pakket A: 10 motor rijlessen van 100 minuten (exclusief examens) € 750,00
Pakket B: 14 motor rijlessen van 100 minuten + 1 CBR AVB € 1250,00
Pakket C: 18 motor rijlessen van 100 minuten + 1 CBR TE + 1 CBR AVB € 1575,00
Pakket D: 18 motor rijlessen van 100 minuten + 1 CBR TE + 1 CBR AVB + 1 CBR AVD € 1750,00

CBR AVB: CBR Examen AVB (voertuigbeheersing)
CBR TE: CBR Theorie Examen
CBR AVD: CBR Examen AVD (voertuigbeheersing en verkeersdeelname)